POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w ramach sklepu internetowego milanex.pl.

 

I. Definicje

1. Administrator - Milanex Ewa Lupa, Marek Lupa, Marcin Lupa, Krzysztof Lupa Spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-729), ul. Na Zakolu Wisły 12a, posiadającą numer REGON 356706112, NIP 6770043209.

2. Cookies - (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania ze stron internetowych milanex.pl. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer i są zamieszczane przez Administratora.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza prowadzony przez Administratora sklep internetowy działający w domenie milanex.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Serwisu.

2. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych osobowych, teleadresowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), które następnie przesyłane są do Serwisu.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT), wysyłki produktów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Administratora dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także po wyrażeniu na to uprzedniej zgody w celu subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników przez cały czas istnienia profilu Użytkownika w Serwisie, przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu miesięcy następujących po roku, w którym Użytkownik złożył ostatnie zamówienie za pośrednictwem Serwisu.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Serwisie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Administrator świadczy usługi dostępne w ramach Serwisu, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, operator płatności, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

6. W zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie, dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz operatorów płatności: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, kod pocztowy: 40-086, KRS: 0000005459.

7. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy oraz należytego zabezipieczania przechowywanych oraz przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies.

c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego milanex.pl.

3. W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są̨ plikami tymczasowymi, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

b) Cookies trwałe: przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać́ zmiany ustawień́ w tym zakresie, w celu zaprzestania gromadzenia i przechowywania plików Cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usuniecie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych milanex.pl.

6. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają̨ logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są̨ wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania milanex.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

7. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

8. Serwis może zapisać́ automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

9. Dane podane w formularzu są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji lub Zamówienia.

 

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;

d) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem zewnętrznych i wewnętrznych narzędzi analitycznych;

f) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi reklamy internetowej;

g) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com;

h) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;

i) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

 

V. Newslettery 

1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

b) chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;

c) nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;

d) usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

 

VI. Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych.

1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, tj. w celu realizacji subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

2. Użytkownikowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych Użytkownicy mogą uzyskać kontaktując się̨ z Administratorem pod adresem: tkaniny@milanex.pl.